25 augusti – Flakamons naturreservat

Flakamons naturreservat besöktes en solig dag i augusti. Lokal guide var Patrik Glamsjö och samordnare från kretsen var Bengt Carlsson. Patrik kunde inte bara berätta om skogen i reservatet utan också om alla de bönder som ägt fastigheten ända från någon gång på 1500-talet fram till idag. Han kunde många öden och äventyr efter studier i bygdeskrifter och arkiverad litteratur.

Undertecknad räknade dessutom snabbt ihop över 20 svamparter som kunde bestämmas på plats, men många fler fanns att artbestämma. En sprängticka var ovanlig eftersom den var så avlång. Reservatet är inte så stort men det fanns både gammal skog med gran och löv, stora tallar, som klarat skogsbränder, och myrmark. Några skadeinsekter som kan sprida sig från alla granlågor föreligger
inte eftersom närmaste granne var ett stort kalhygge eller föryngringsyta som det skall heta.

Dagen avslutades med fika på en närliggande fäbodvall.

Observatör
Hans Andersson