18 maj – Fågelskådning i Stöde

Hornuggla420stodesjon280I Stödesjöns västra del nedanför Stöde samhälle finns ett deltaområde som består av en större ö och några sandbankar och grund. Deltat har byggts upp av avlagringar som Ljungan fört med sig. Området är känt för sitt rika fågelliv och är framförallt en fin rastlokal för förbisträckande andfåglar och vadare. Ute på Ön finns en lummig lövskog där många sångare häckar.

Skadare280Med Bengt Larsson som naturguide besöktes deltat i mitten av maj av en entusiastisk skara skådare. Först besöktes ön med många fåglar i vegetationen som trädgårdssångare, härmsångare och rosenfink. På håll kunde även en hornuggla i bo ses i tubkikare. Blick stilla låg hon där och ruvade på sina ägg. Utan vetskap var hon häckade nästan omöjligt att upptäcka. På vattnet kunde bläsand, knipa och vigg skådas. Avslutningsvis besöktes fågeltornet vid den norra sidan av deltalandskapet.

Kerstin Brandell-Svensson lyckades fotografera hornugglan med mycket starkt teleobjektiv.

Tubkikare280Stöde har många aktiviteter, bl a med inriktning på natur. Besök deras hemsida http://www.sweden4u.nu/

Skådare och bildmakare: Hans Andersson
Foto hornugglan: Kerstin Brandell-Svensson