22 januari – Café Planet – Ny E4, broavgifter och luften i Sundsvall

Kulturmagasinet, Programsalen, den 22 januari kl 18.00

Trafikverket, E4 Sundsvall

Snart är den nya E4:an och bron klar. Syftet med bron är att minska trafiken i centrala Sundsvall för att få friskare luft. Men Regeringen vill ta ut en avgift på bron, vilket skulle medföra att många i stället väljer att köra den gamla vägen. Samtidigt har Länsstyrelsen ålagt kommunen att minska halterna av luftföroreningar.  Miljöministern hotar med kraftiga böter om kommunen inte klarar gränsvärdena.

Var finns samordningen mellan miljödepartementet och infrastrukturdepartementet? Vet den högra handen vad den vänstra gör?

Ett förslag till program med åtgärder för friskare luft i Sundsvall finns nu ute på samråd, se www.sundsvall.se/friskareluftisundsvall. I förslaget är ett nej till broavgifter en viktig del.

Björn Abelsson, trafikplanerare i Sundsvalls kommun och den som tagit fram förslaget till åtgärder, berättar om de åtgärder som föreslås och vad de betyder för att få friskare luft i staden.

Kom till Kulturmagasinet, Programsalen, den 22 januari kl 18.00 för att ta del av förslaget, ställa frågor och tala om vad du tycker!

Cafe planetVad är Café Planet?

Café Planet är en mötesplats för miljöintresserade att lyssna på aktuella föreläsningar, delta i workshops och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med andra. Alltid med fritt inträde. Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.