20 november – Café Planet Hållbarhet och energi – om vindkraft i norr

vindkraft37

20 november kl.19 i Programsalen, Kulturmagasinet

Varför ska vi producera vindkraft, som är dyrt och förstör naturvärden i skogen? Och varför ska vi bygga vindkraftparker i Norrland, där det redan produceras så mycket förnyelsebar el?

Robert Kalcik, miljökämpe och initiativtagare till Timra Vind, slår hål på myterna och föreläser kring hållbarhet, resursanvändning och hur vindkraft kan vara en del i omställningen till ett förnyelsebart energisystem.

Sammankomsten Hållbarhet och energi – om vindkraft i norr blev inte en föreläsning utan i stället några timmars diskussion. Tanken från Robert Kalcik var att de ca. trettio personerna skulle se energifrågan och världens konsumtion i vidare synvinklar. Kan vi fortsätta så här?

Vatten och vind är förnybar produktion men solljuset och kanske också vågkraften kan komma. I diskussionen kom bullerfrågan, lokalt planerade verk och fågeldöden kritiserades av några få i salen. De undersökningar som gjorts på fågeldöd har utförts vid verk som aldrig borde ha uppförts. För kungsörn tas stor hänsyn och verk har vid planering flyttats med hänsyn till örnbon så att både vindkraftsbolaget och ornitologerna blivit nöjda.

Reglerna för att få bygga vindkraftverk är hårda medan skogsavverkningen inte behöver följa samma regler vid samma typ av anläggning. Något att förundra sig över!

Likströmsnät planeras för att leverera el söder ut. Sverige ska exportera el för att få bort icke förnybar kraftprodution i Europa. EU ska ha ett kontinentalt, gemensamt elnät där Sverige som EU- medlem måste vara med. Vi har låga energikostnader jämfört med övriga Europa.

Förändringens vindar kommer!

Sammanfattat av Lisbeth Jakobsson

Cafe planetVad är Café Planet?

Café Planet är en mötesplats för miljöintresserade att lyssna på aktuella föreläsningar, delta i workshops och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med andra. Alltid med fritt inträde. Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.