18 maj – Skogsmanifestation

Stubbar280Lördagens skogsmanifestation på torget i Sundsvall var mycket välbesökt. De 98 stubbarna och en tall och en gran representerade den svenska läget i  skogen. Tallen och granen symboliserade den lagligt skyddade skogen i Sverige idag.

Småkryp och vedsvampar på stubbarna lockade till sig barns intresse.

Asikter420nga skrev lappar om sin syn på skogen och vad den betyder för dem. Några exempel:
· Skogen har värden som inte kan mätas i pengar! Visst är det underbart att få se djur & kunna plocka bär! Biologen
· Man ska gå försiktig, det finns många växter och djur
· Rovdrift på skogen!
KoS vid uts280· Djuren har någonstans att bo
· It`s not the oil or the mines that are our most important resource without forest there will be no one to use these resources

En dag under hösten har länsförbundet inbjudit länets riksdagsledamöter  till en exkursion för att visa på sådant som vi anser behöver förbättras och diskutera hur man på bästa sätt bör sköta våra skogar. Med på exkursionen kommer även en forskare från Mittuniversitetet och en skogsägare med erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk.

Text och bild: Lisbeth Jakobsson