17 augusti – Svampvandring i Mjällådalen

Mjällådalen
Foto: Stig Carlsson, Timrå

Mjällådalen har dramatiskt utseende med nipor, raviner och terrasser. Fritt strömmande vatten, sedimentbäddar och sandbrinkar samt omgivningar med lövskog, granskog och tallmoar ger förutsättningar för en mångfald av livsformer. På grund av hinder som höga brinkar och åns vattenfåra har delar av dess omgivningar länge stått orörda. Detta har gett Mjällån en tydlig vildmarksprägel.

Samling vid Tunbodarnas rastplats kl 10

Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, telefon 82079
Ledare: Hans Andersson, Jan-Olof Tedebrand, Elisabeth Nilsson
Samarrangemang: Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Sundsvalls Mykologiska Sällskap, Timrå Naturskyddsförening