Utflykt till Getberget

 Utflykt till Getberget

Söndag 26 juli. Vi ser på orkidén knottblomster samt utrotar invasiva lupiner i det fina kalkkärret vid Getberget i Torp socken. Samling 9.45 intill E14 vid uppfarten till Getberget. Ta med fika och spade, vi ordnar med svarta sopsäckar för lupinerna. Ledare: Bengt Larsson, Jan-Olof Tedebrand (060-563294). Samarrangemang MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall- Ånge.

Ingen information kring detta evenemang.