Skogsutflykt runt Ånge.

Lördag 28 maj

Vi träffas vid Borgsjö Naturrum kl 10.00 för vidare färd till Naturreservaten vid  Kullbäcken-Markbäcken och Dysjöberget.
Vår färdledare är Bengt Larsson

Samling för samåkning från Sundsvall, parkeringen bakom Kulturmagasinet kl. 09.00.

Kontaktperson: Lisbeth 073-932 52 85

Att gå med Bengt Larsson som guide är kunskapsgivande!

Blockig tallskog

Blockig tallskog

Majviva

Majviva

Purpurlöpare/ Foto Bengt Larsson

Purpurlöpare/
Foto Bengt Larsson

Deltagare

Deltagare

 

 

 

 

 

 

 

Under de allra senaste åren har många nya biologiskt artrika skogsreservat med gammal skog bildats tack vare markbyten mellan statliga Sveaskog och skogsbolagen. Bengt Larsson guidade i ljuvlig försommartid till ett sådant nybildat reservat: Dysjöberget i Borgsjö socken.

Läs om allt vi såg!