Aktuellt i oktober


Naturskyddsföreningen i Jämtlands och Västernorrlands län utannonseras tjänst som verksamhetsutvecklare.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 25 November 2014.
Läs mer här

 


1 oktober
Sweet Dreams – Svårigheter att förhandla med en blåval!

En musik- och teaterföreställning om jobbcoaching, krill, jordgubbsglass och modet att förändra.

Onsdagen den 1 oktober kl 18.30.

Med teater, musik och humor som främsta redskap skildrar kabarégruppen Sweet Dreams dagens stora miljöutmaningar. I samarbete med Naturskyddsföreningen har ett flertal produktioner tagits fram. Den nya föreställningen “Svårigheten att förhandla med en blåval” skildrar mötet mellan tre djur och det mänskliga samhället. Föreställningen ställer frågor om arters existensberättigande och pekar på människans möjligheter att förändra. Föreställningen följs av en workshop som syftar till att inspirera till engagemang och ge konkreta verktyg för hur vi alla kan vara delaktiga i att göra skillnad.

(visa affisch)


19 oktober
Vindkraft på rätt plats
Söndag 19 oktober bjuder Naturskyddsföreningen i Västernorrland in  till kursen ”Vindkraft på rätt plats”
VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är kursen för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Den utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande  inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning  är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften  lokaliseras  till  rätt  områden.  Kursen sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser, med fokus på hur den kan påverka biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.

VAR?
Hotell Höga Kusten

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN:
naturskyddsforeningen.se/vindkraft
http://www.studieframjandet.se/sok/?csq=vindkraftskurs

Visa flyer
Visa program