Kretskonferens Y och Z län

Söndag 28 februari och måndag 1 mars. 

Själva kretskonferensen den 28.2. Mån. 1.3 – föreläsning om vilda bin.

Inbjudan kommer till alla som är aktiva i kretsarbetet. Ev går den ut till alla medlemmar.

Båda dagarna sker digitalt.