Klimatmanifestationer

24 maj
Fler deltagare än på tidigare manifestationer, ca 100 st. Deltagarna tågade med talkörer från Vängåvan till Kommunhuset där lappar med krav till kommunpolitikerna sattes upp. Lars hade med sin stora ”knapp” – ”Tiden är knapp”, som ett ”plakat” i tåget.

7 juni
Antalet deltagande inte så stort som senaste gångerna, endast c:a 25 st. Naturskyddsföreningen kommer att söka tillstånd för fortsatta manifestationer första fredagen i varje månad året ut samt extra manifestationer 20 och 27 september. Det är bestämt att det ska genomföras första fredagen varje månad.

2 aug Klimatmanifestation

6 sept Klimatmanifestation
Samling vid kommunhuset för promenad till Stora torget.
Ett 20-tal deltagare. Finns rapport på FB

20 sept Klimatmanifestation
Klockan 12.00 vid Vängåvans fontän i Sundsvall

27 sept Klimatmanifestation
400 människor demonstrerade på Storgatan för kraftfulla åtgärder mot den globala uppvärmningen.

4 okt Klimatmanifestation
kl 12:00vid kommunhusets entré. Du är välkommen att delta!
Cirka 50 personer deltog

1 nov Klimatmanifestation

29 nov    Global Klimatmanifestation kl 16.00
Utgår från torget

6 dec Klimatmanifestation kl 16:00
Utgår från torget