Botanisk sommarvandring i Jämtgavelns vildmarker

Lördag 14 juli

Samling för ev. samåkning vid Shellmacken i Nacksta kl 9. Därefter samling kl10 vid Träporten i Borgsjö

Bengt Larsson leder natur- och kulturvandring från skogsvägen vid Värsjön upp till Nybyggesjön. Vi går sedan tillbaka över den botaniskt intressanta Värsjömyran.

Medtag lunchmatsäck

Info om utflykten: Bengt Larsson: 0691-33042 eller Jan-Olof Tedebrand 060-563294

Samarrangemang: Samarrangemang Medelpads Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Intressant rapport efter utflykten om järn från myrar, silvertallar, flottningsleder, myrar m.m. UTFLYKT TILL JÄMTGAVELN MED BENGT LARSSON