Aktuellt i augusti 2014

 


17 augusti
Svampvandring i Mjällådalen
Läs referat!

Mjällådalen
Foto: Stig Carlsson, Timrå

Mjällådalen har dramatiskt utseende med nipor, raviner och terrasser. Fritt strömmande vatten, sedimentbäddar och sandbrinkar samt omgivningar med lövskog, granskog och tallmoar ger förutsättningar för en mångfald av livsformer. På grund av hinder som höga brinkar och åns vattenfåra har delar av dess omgivningar länge stått orörda. Detta har gett Mjällån en tydlig vildmarksprägel.

Samling vid Tunbodarnas rastplats kl 10

Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, telefon 82079
Ledare: Hans Andersson, Jan-Olof Tedebrand, Elisabeth Nilsson
Samarrangemang: Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Sundsvalls Mykologiska Sällskap, Timrå Naturskyddsförening

 


23 augusti
Forskardag för hela familjen

Inställt pga för få anmälda

Plats: Naturum i Borgsjö.

Tema vatten med föredragshållare från universitet och länsstyrelsen under förmiddagen. Barnaktiviteter.

På eftermiddagen samåkning till Jämtgaveln för lunch.

Kontakt: 0690- 205 50, naturum@ange.se

Se alla Naturums sommarprogram.  Klicka här! (pdf)

Ett samarbete mellan Naturum i Borgsjö, Ånge kommun och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge


30-31 augusti
Skogsinventeringskurs

IMG_0259

Lär dig hur man känner igen en skyddsvärd skog.

Vi tittar på fina nyckelbiotoper runt Sollefteå och i Reseletrakten. Vi lär oss också att känna igen arter som visar på skyddsvärd skog. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ledare: Lasse Bengtsson (0620-241 19)

Anmälan: Senast måndag 25 augusti till Lasse Bengtsson eller Maria Danvind (0620-322 26). Max 15 deltagare, så först till kvarn…

Kursen är öppen för alla medlemmar i länet. Samarrangemang med Studiefrämjandet.