29 september – Besök hos en ekobonde

WP_000816WP_000806Naturskyddsföreningen inledde 2013-års Miljövänliga veckan, vars tema var ekologisk mat, med en välbesökt utflykt till en av Medelpads få EKO mjölkbönder Hans Häggkvist i Lövsätt, Kovland.

Det blev en spännande inspektion av ladugården och många, många frågor angående mjölkning, ekodrift, slakt, lönsamhet och allt vad som gruppen ville veta.

WP_000811I södra Sverige är det nu överskott på ekologisk mjölk men i Norrland är det ännu glest mellan bönder som förstår det fulla värdet av en omställning till ekologisk djurhållning.