Världens längsta blomsteräng

Tallberg, Ångermanland 2014 Håkan Sundin

 

Torsdag 16:e mars

Lydwin Wagenaar berättar om Naturskyddsföreningens satsning på artrika vägkanter

Kyrkans Hus, Sundsvall, rummet Paulus kl 19

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge