Inventering av skyddsvärd skog i Y och Z län

Fettjeberget 2022, Håkan Sundin

Torsdag 27:e april

Maria Danvind, Naturskyddsföreningen, berättar och visar bilder

Kyrkans Hus, Sundsvall, rummet Paulus kl 19.

Samarrangemang: Birdlife Medelpad, MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge