Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Planering av kommande aktiviteter

Hur mår laxen i Ljungan? – 30 mars kl 19 Opalen Kvissleby,
Mattias Olsson från Länsstyrelsens enhet för miljöutredningar och fiske berättar om smoltfällor, fiskhälsan och om hur älven mår.

Ett samarrangemang av LONA-projektet och Naturskyddsföreningen m fl.

___________________________________________________________________

Plantbytardag Kvissle 20 april

               ______________________________________________________________

Exkursion till Stöde – bäver och flodpärlmussla

_____________________________________________________________

Länsstämma 14 maj – Höga kusten

möjlighet till digitalt deltagande, Sundsvall-Ånge-kretsen har 4 ombudsplatser men alla medlemmar är välkomna.
___________________________________________________________________

Promenad i Arboretum, 28 maj

vid södra änden av Sidsjön tillsammans med botanikerna

_________________________________________________________________

Fågelutflykt till Stöde 3 juni

      ____________________________________________________________________

Riksstämma 17- 18 juni, Västerås.

Sundsvall-Ånge-kretsen har två ombudsplatser. Stämmohandlingarna kommer ut den 3 maj och finns redan nu på Naturkontakt. Motioner och valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter kommer att diskuteras vid ett senare styrelsesammanträde. Styrelsen ser gärna att valberedningen för riksstämman i någon offentlig form ordnar en utfrågning av ordförandekandidaterna.
__________________________________________________________________