Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

_______________________________

UTBILDNINGAR FÖR SNOKLEDARE
Sundsvall, 8-9 april

Vill du få barn att upptäcka naturen? I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Den som har kunskap om naturen blir också mer rädd om den.

Vi söker ledare för naturupplevelser speciellt för barn men även för vuxna.

Natursnoken                                  

Intresserad?
Hör av dig till Björn 070-3193884 (bjorn.abelsson@telia.com) eller Lisbeth 073-9325285 (lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se).

Läs mer på; www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
_____________________________________________________________

Programverksamheten

Ytterligare programpunkter kommer att läggas till.
Styrelsen tar gärna emot förslag till aktiviteter.

maj            Vårens blommor och svampar
22 maj      Biologiska mångfaldens dag
29 maj      Länsstämma
6 juni        Nationaldagen
17-18/6     Friluftsmässa
Giftfri förskola
Lupinfestival runt midsommar
Allemansrättens dag
Skogsutflykt i Ånge
MIUN
______________________________________________________________