Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2017

11- 12 november
Kretskonferens Västernorrland/Jämtland

Årets samling för styrelseledamöter i kretsarna för att diskutera regionens arbete, samarbete mellan kretsarna, utbyte av erfarenheter och inspirerande och stimulerande diskussioner.

Hur ska Naturskyddsföreningen arbeta?
På riksstämman 2018 ska Naturskyddsföreningen anta riktlinjer för verksamheten 2019-2022. Riksstyrelsen arbetar just nu med ett förslag. Förslaget kommer att presenteras för oss i Västernorrland och Jämtland på en konferens 11-12 november i Revsund. Alla medlemmar är välkomna att delta. Läs mer på Länsförbundets hemsida https://vasternorrland.naturskyddsforeningen.se/…/dax-for-…/

____________________________________________________________________

Torsdag 7 december
    Julfest

Kretsens traditionella julbord (knytkalas). Trevlig samvaro och diskussion om vårens verksamhet.
Öppet för alla medlemmar.

Obligatorisk föranmälan till bjorn.abelsson@telia.com
____________________________________________________________________

Giftfri förskola

Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.
________________________________________________________________

MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet.
Ansvarig Moa Eld Isaksson
___________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson
_________________________________________________________________

Augusti – September
Svamputflykt
Samarrangemang med Mykologerna.
Ansvarig Björn Abelsson
____________________________________________________________________