Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2018

Nationaldagen

6 juni

 Vi planerar att ha ett ”Naturskyddsföreningsbord” på torget tillsammans med några andra föreningar

_____________________________________________________________________

FÖRSOMMARENS BLOMMOR OCH SVAMPAR I

BERGSÅKERSDELTAT.

Torsdag 14 juni

Samling kl18 vid fotbollsplanen nedanför Folkets Hus i Bergsåker.

Vi inventerar blommor och svampar vid Selångeråns levande delta i Bergsåker. Här finns länets största bestånd av trädstora mandelpilar med bland annat kuddticka och fjällticka.

Ledare: Jessica Andersson, Siv Norberg, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand.
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.

________________________________________________

JUN16

Intresserad
den 16 juni – den 17 juni · SLU, Uppsala · Uppsala
____________________________________________________________________________

Botanisk sommarvandring i Jämtgavelns vildmarker

Lördag 14 juli

Samling för ev. samåkning vid Shellmacken i Nacksta kl 9. Därefter samling kl10 vid Träporten i Borgsjö

Bengt Larsson leder natur- och kulturvandring från skogsvägen vid Värsjön upp till Nybyggesjön. Vi går sedan tillbaka över den botaniskt intressanta Värsjömyran.

Medtag lunchmatsäck

Info om utflykten: Bengt Larsson: 0691-33042 eller Jan-Olof Tedebrand 060-563294

Samarrangemang: Samarrangemang Medelpads Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

_________________________________________________

Utflykt till Vallenbodarna

i Nordanstig

Augusti – September

 Mycket vacker stig sista biten upp mot bodarna längs Dyrån.


Samarrangemang med Mykologerna.
Ansvarig Björn Abelsson

_________________________________________________

Skogens Dag

Söndag 16 september på Norra Stadsberget

är planerad tillsammans med Kommunen och Natur- och Friluftrådet, ett sammansatt råd av natur- och friluftsföreningar som finns i kommunen.

 _____________________________________________________________________

Giftfri förskola

Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.
________________________________________________________________

MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet.
Ansvarig Moa Eld Isaksson
___________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson
_________________________________________________________________