Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2018

 

Workshop i Kramfors

Tillsammans gör vi miljön till en valfråga 2018

Den 9 september 2018 är det dags för val. För att ge miljöfrågorna sin rättmätiga plats i valdebatten behöver föreningen jobba tillsammans – lokalt och nationellt. Hur kan vi tillsammans sätta miljöfrågorna på agendan i valrörelsen? Alla medlemmar är välkomna på workshop om detta den 28 januari i Kramfors!

När: Söndag 28 januari 2018
Tid: kl 10 – 16
Plats: Kramforshjärtat, Limstagatan 13
Anmälan: senast den 25/1 till Maria Danvind på Naturskyddsföreningens Kansli Mitt: maria.danvind@naturskyddsforeningen.se eller 073-275 17 36.

Workshopen är kostnadsfri. För eventuell reseersättning vänligen kontakta kretsen.

_____________________________________________________________________

Miljövänliga Veckan

Temat för MVV de kommande två åren kommer att handla om att förlänga livet på de prylar vi äger och också dela och byta. Temat är inspirerat av vår systerorganisation i Norge, Naturvernforbundet: https://tavarepadetduhar.no/ 

Riksupptakt om det nya temat blir i Eskilstuna 17-18 mars.

Är du intresserad att hjälpa oss med MVV i oktober (v. 40) så är det ett lämpligt tillfälle att få information 17-18 mars. Till upptakten bjuder riksföreningen föreläsare och har workshops där de som är med bidrar och formar kampanjen. Vi vill också göra ett studiebesök till Retuna, en återbruksgalleria i Eskilstuna.

Hör av dig till lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se, 073-9325285.

___________________________________________________________________

Skogens Dag

Söndag 16 september på Norra Stadsberget

är planerad tillsammans med Kommunen och Natur- och Friluftrådet, ett sammansatt råd av natur- och friluftsföreningar som finns i kommunen.

 _____________________________________________________________________

Giftfri förskola

Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.
________________________________________________________________

MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet.
Ansvarig Moa Eld Isaksson
___________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson
_________________________________________________________________

Augusti – September
Svamputflykt
Samarrangemang med Mykologerna.
Ansvarig Björn Abelsson
____________________________________________________________________