Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2017

Söndag 24 september
Briggen Tre Kronor

Detta arrangemang uteblir för Sundsvall-Ånges del pga för få medarrangörer. 

Briggen Tre Kronor är inte bara ett segelfartyg, utan även en plattform för arbetet med ett hållbart hav. Briggen besöker Sundsvall den 23 – 26 september och vi kommer att vara där på lördag.

Initiativet ”Hållbara Hav” samarbetar med forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida information om miljösituationen i Östersjön och vad vi kan göra för att rädda vårt vackra innanhav.
Vad kan var och en av oss göra?
Ansvarig Lisbeth Jakobsson
_________________________________________________________________________

Miljövänliga veckan

30 september – 8 oktober

Alltid vecka 40. Kommer även i år att handla om hygienprodukter som är mera skonsamma mot naturen och oss själva. Vi kommer att finnas på Lagerhaus lördagen den 30/9 och lördagen den 7/10. Butikskedjan har bl.a. tvålar, en duschkräm och hand-, kroppskräm som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-märkning.
Ansvarig: Lisbeth Jakobsson
____________________________________________________________________

Lördag 14 oktober

Natursnokarna

Vi fortsätter att snoka

Samling vid Sidsjön, stora parkeringen,10 -13. 

Naturskyddsföreningen anordnar barnträff där vi lär oss om djur och natur, leker och fikar. Denna träff inriktar sig på gårdsdjur och naturen runt hörnet. Vi bjuder på grillkorv och meddela gärna i förväg ang allergier eller andra alternativ till kött så vi kan förbereda oss.
Natursnokning gör vi gemensamt med våra barn så alla barn har en vuxen som de snokar tillsammans med, förälder, mor/farförälder eller annan.
Läs mer på Facebook: Natursnokarna Sundsvall

____________________________________________________________________

Oktober
Kretskonferens Västernorrland/Jämtland

Årets samling för styrelseledamöter i kretsarna för att diskutera regionens arbete, samarbete mellan kretsarna, utbyte av erfarenheter och inspirerande och stimulerande diskussioner.
____________________________________________________________________

Torsdag 7 december
    Julfest

Kretsens traditionella julbord (knytkalas). Trevlig samvaro och diskussion om vårens verksamhet.
Öppet för alla medlemmar.

Obligatorisk föranmälan till bjorn.abelsson@telia.com
____________________________________________________________________

Giftfri förskola

Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.
________________________________________________________________

MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet.
Ansvarig Moa Eld Isaksson
___________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson
_________________________________________________________________

Augusti – September
Svamputflykt
Samarrangemang med Mykologerna.
Ansvarig Björn Abelsson
____________________________________________________________________